Вестници и списания


Вестници, списания – хартиени вестници и онлайн вестници – всички вестници и списания на едно място – Труд, 24 часа, Стандарт, Сега, Дневник, Дума, женски списания и мъжки списания…

В забързаното ни ежедневие все по-малко време ни остава за добрите стари български вестници. Ежедневието ни се обсебва от онлайн изданията за новини, култура, спорт. Забравяме колко спокойно се чувствахме, когато сутрин разгърнем сутрешния вестник на чаша кафе…да се спрем и да помислим до къде ще ни доведе всичко това!

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Факти от 2010 година във връзка с вестници – източник Econ.bg

През 2010 г. са издадени 359 вестника с годишен тираж 340 812 хил. На човек от населението годишно се падат средно по 45 вестника, или с 2 вестника по-малко в сравнение с миналата 2009 година. В сравнение с предходната 2009 година заглавията на вестниците намаляват със 17.7%, а тиражът – с 4.2%.
През миналата година са издадени 60 всекидневника в тираж 186 792 хиляди. Заглавията на всекидневниците формират 16.7% от всички издавани вестници, а тиражът им – 54.8% от общия тираж. Издадените заглавия на седмичните вестници са 148 бр., или с 19.1% по-малко в сравнение с 2009 година. Относителният дял на тиража на седмичните вестници през 2010 г. е 40.6% от годишния тираж на всички вестници, като в сравнение с предходната година този дял се увеличава с 2.8 процентни пункта.
По брой на издаваните вестници през миналата година водеща е област София (столица) – 194 заглавия (с 22 по-малко спрямо 2009 г.), като делът им е 54% от всички издадени вестници в страната, или с 4.5 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Относителният дял на тиража на издаваните в столицата вестници за 2010 г. е 88.3% от общия тираж на вестниците в страната и в сравнение с 2009 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта.

Факти от 2010 година във връзка със списания – източник Econ.bg

През 2010 г. са издадени 563 списания и 132 бюлетина. В сравнение с 2009 г. списанията намаляват с 6.6% (40 броя), а бюлетините – със 7.1% (10 броя).
Годишният тираж на списанията (29 744 хил.) през 2010 г. в сравнение с 2009 г. се увеличава 2.8 пъти, а на бюлетините (2 355 хил.) – 3.4 пъти. Най-голям дял от всички издавани списания и бюлетини през 2010 г. заемат тези с обществено-политическа тематика – 33.7% от заглавията и 46.9% от общия тираж. В сравнение с предходната 2009 година относителният дял на заглавията намалява с 3.6 процентни пункта, но и с толкова се увеличава тиражът.
През 2010 г. са издадени 89 списания и бюлетина на чужди езици с годишен тираж 1 433 хил., като най-многобройни са изданията на английски език – 49 заглавия с тираж 352 хил., следвани от изданията на два и повече езика – 29 заглавия с годишен тираж 977 хил., на руски език – 4 заглавия с тираж 76 хил., на турски език – 3 заглавия с тираж 19 хиляди.
Най-висок е относителният дял на заглавията на списанията, излизащи от 1 до 4 пъти годишно – 46.9% от всички издадени списания, с тираж 2 075 хил., следвани от списанията, излизащи веднъж месечно – 26.8% с тираж 13 171 хиляди.

____________________________________________________________________

No Comments so far.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.