Информационни жанрове при вестниците

Информационни жанрове при вестниците – бележки, репортаж, отчет, интервю – отличават се с оперативност (бързина), наличие на материали по повод събитието или явлението.

Тези жанрове присъстват в по голямата част от съдържанието на вестниците. Именно тези жанрове носят по-голямата част от аудиторията на вестниците.

В някои вестници тях ги обозначават с един общ термин – „новини“, често вмъквайки в това понятие не просто съобщение за нещо ново, а съобщение за сензационен факт.

Сензацията – най-добрия продавач на популярната преса. Сензацията повишава популярността на вестника, вдига тиража, за което носи естествено печалба на издателя на самия вестник и на хората около него.
Усилията на репортерите на този вид публикации са предназначени да гарантират, че всяка статия е необичайна, вълнуваща новина. И на страниците на вестниците бълва непрекъснат поток от материали за катастрофи, злополуки, убийства, пожари и наводнения. А ако случайно нищо не се е случило, сензациите трябва да се измислят, да се използват слуховете…
Новините в този вид печат, това е главния жанр. Те заемат повече от половината площ на вестниците (като не броим рекламата). Светски новини, скандални новини, политически, икономически, спортни съобщения – запълват интереса на многобройните читатели.
Изобилието от новини води то това, че много от читателите на вестниците се ограничават с това, само да погледнат първите абзаци, напечатани с големи букви. В заглавието или в началото на материала се представят най-изгодните, но често второстепенни материали в една публикация.
Читателя е свикнал вече с това, че изложението на информационните материали се строи на принципа на „обърната пирамида“ (главното съобщение в началото сензационно, а след това все по-малко и по-малко конкретни материали, свързани с дадената публикация), възприема заглавието във вестника като най-важното от съобщението.
Жанра на материала журналиста го избира в зависимост от неговото съдържание, от това колко е важно то, от това колко „хапливи“ и интересни са намерените и пробрани факти в публикацията.


Comments are closed.