Особености на вестниците

Особености на вестниците

– мобилност – вестника можеш да го четеш както у дома, така и на всяко друго място;
– общодостъпност – вестника е предназначен за неопределен кръг от хора, читател на вестника може да стане всеки един човек;
– периодичност – вестника се отнася към периодичните издания, излизащи по света по установен от издателя график. По този признак вестниците се делят на ежедневници, ежеседмичници, ежемесечници. Съществуват вестници, излизащи два или три пъти в седмицата, два пъти в месеца и т.н. Съществуват също утринни и вечерни вестници;
– официалност – много решения, разпореждания, закони и т.н. на власт имащите органи от всички нива излизат и влизат в сила само след тяхното официално публикуване във вестник или в друго печатно издание.


Comments are closed.