Първите български вестници

Първите български вестници, кои са те, кои са хората, стояли зад първите български печатни издания?

Първият български вестник е „Български орел”. Вестника е издаван от Иван Богоров от 1846 година. Самото издаване на вестника е било в германския град Лайпциг. Всички печатни български издания от периода на Възраждането се издават извън България, като най-често в Цариград и Румъния. Това е така, защото по това време там има значителни български интелектуални общности. Сред издаваните по това време вестници са „Цариградски вестник”, „Гайда”, „Българска дневница”, „Дума на българските емигранти”, „Будилник”, „Знаме”. Тогава е издаден и първия български всекидневник „Секидневний новинар”. Едни от първите български журналисти са Любен Каравелов, Петко Славейков, Христо Ботев, Георги Раковски.
Първите български вестници
Първият български вестник е „Български орел”. Вестника е издаван от Иван Боговор от 1846 година. Първия български всекидневник е „Секидневний новинар“.
първият български вестник, първия български всекидневник, първите български вестници, български вестници, първия вестник, първия всекидневник


Comments are closed.